Föräldrakooperativ

Flygeln är en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar. Föreningen drivs formellt av styrelsen, i vilken alla familjer förväntas representeras under minst 1 år av medlemstiden.

På Flygeln finns i dagsläget 22 barn i åldrar 1 till 5 år. Föreningen strävar efter att ha hög personaltäthet. Medlemmarna sköter städningen av lokalerna och hjälper till i barngrupp, medan den utbildade personalen leder och ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man tillsammans med de andra föräldrarna får en unik inblick i verksamheten.